Footnotes
1) Léon Walras, Elements of Pure Economics, Allen and Unwin 1954, str. 305.
2) W. W. Leontief, The Structure of American Economy 1919 --1929, Cambridge 1941.
3) W. W. Leontief, The Structure of American Economy 1919 --1939, Cambridge, 1951, str. 206.
4) Méně zvyklý zápis multiplikačního koeficientu zde používáme pro zvýraznění podobnosti s Leontiefovým modelem. Pamatujeme si ovšem, že

(1 – c) –1  =  1/(1 – c)

5) Viz L. Urban, Kapitalismus a odzbrojení, NPL 1964, Příloha
6) W. W. Leontief, Studies in the Structure of American Economy, New York 1953.
7) O. Lange, Teoria reprodukcji i akumulacji, Varšava 1961. Český překlad NPL 1966.
8) Ueber ein oekonomisches Gleichungssystem und eine Verallgemeinerung des Brouwer'schen Fixpunktsatze, Ergebnisse eines mathematischen Kolloquimus, VIII(1937), 73--83. Anglický překlad "A Model of General Econotnic Equilibrium", Rewievv of Economic Studies, XIII (1945-46), 1 -9.
9) Viz zejména: M. Morishima, An Analysis of Capitalist Process of Reproduction, Metroeconomica, VIII, prosinec 1956; M. Morishima, Economic Expansion and the Interest Rate in Generalized von Neumann Models, Econometrica, XXVIII, duben 1960; M. Morishima, Equilibrium, Stability and Growth, A Multi-sectoral Analysis, Oxford 1964.
10) M. Morishima, Equilibrium, Stability and Growth, cit. práce, str. 145.

11) Dorfman, Samuelson, So1ow, Linear Programing and Economic Analysis, New York, 1958. J. R. Hics, Prices and the Turnpike: The Story of a Mare's Nest, Review of Econornic Studies, únor 1961. L. W. McKenzie, Turnpike Theorem for a Generalized Leontie f Model, Econometrica, leden-duben 1963. R. Radner, Paths of Economic Growth that are Optimal with Regard to Only Final States: A Turnpike Theorem, Review of Economic Studies, únor 1961. H. Nikaido, Persistance of Continual Growth near the von Neumann Ray: A Strong Version of the Radner Turnpike Theorem, Econometrica, leden 1964. M. Morishima, Equilibrium, Stability and Growth, Oxford 1964. M. Morishima, On the Two Theorems of Growth Economics: A Mathematical Exercise, Econometrica, říjen 1965.

12) Viz J. Skolka, Náčrt modelu optimálního perspektivního plánu, Výzkumná publikace EML při EU CSAV, č. 7, prosinec 1965.
13) Přípustnou se nazývá každá trajektorie, která vyhovuje omezu­jícím podmínkám vloženým do modelu.