Publications  

Plan&Market  

 

 

7.     Několik poznámek na závěr

 

Na tomto místě musíme prozatím náš přehled přerušit, a to jak z důvodů uvedených v úvodní poznámce, tak z důvodů přípustného rozsahu.

Nemůžeme se zbavit dojmu — a rádi bychom se v tomto směru mýlili — že socialisté ještě dluží teoreticky fundované odpovědi na klíčové otázky formulované ve třetí fázi kritiky. Praxe tyto otázky určitým způsobem řeší a řešení se pohybuje v rámci alternativ uváděných Hayekem (viz 3.1.). Alespoň se domníváme, že v jugoslávském systému dělnických samospráv jsou patrné rysy syndikalismu, kdežto řešení v ostatních socialistických zemích blíží se spíše alternativě pravomoci decentralizované na ředitele centrálně jmenované. Bohužel zdá se i pokračovat praxe, že pokusy o exaktní teoretickou analýzu fungování těchto alternativ řešení přicházejí spíše z kruhů nemarxistických a marxistický rozbor následuje až jako reakce. 11)

názoru, že jde o otázky aktuální, utvrzuje nás např. poznámka R. Kostky o hmotné odpovědnosti.12) Autor se v ní podnětně zamýšlí nad smlouvami, které fa Baťa uzavírala s hmotně odpovědnými vedoucími pracovníky, snaží se tu nalézt „zrníčka poučení pro nás“, správně míří ke klíčové otázce hmotné odpovědnosti za ztráty, to jej ovšem logicky dovádí k před­pokladům této hmotné odpovědnosti, v daném případě k osobním kontům vedoucích pracovníků, jež u fy Baťa plnila mimo jiné funkci rezervních fondů pro krytí některých rizik podnikání. Zde však autor vyslovuje bez jakéhokoli omezení a tedy jako obecně platný soud: „Pochopitelně nic takového nechceme a ani nemůžeme zavést. Naopak je vůbec nepředstavitelné, abychom roli podnikat a i roli nést z toho vyplývající rizika omezili jen na určitou část společnosti.“13)

Myslet logicky důsledně, tj. řekneme-li A říci i B, je asi toto: Je-li pravda, že socialistická společnost nemůže svěřit roli podnikat a roli nést z toho nutně vyplývající rizika svým vymezeným částem a vytvořit tak reálné subjekty reálně fungujícího trhu, potom socialistická společnost nemůže obnovit reálně fungující trh — jak se o to právě v Česko­slovensku snaží — ale pouze deformovaný trh, a to trh deformovaný velmi nevhodně z hlediska celospolečenských zájmů. Tato deformace totiž spočívá v tom, že části společnosti, tj. podniky se podílejí na ziscích, ale nikoli na ztrátách, ty musí nést společnost jako celek.

 

 

 

 

OK Economics was designed and it is maintained by Oldrich Kyn.
To send me a message, please use one of the following addresses:

okyn@bu.edu --- okyn@verizon.net

This website contains the following sections:

General  Economics:

http://econc10.bu.edu/GENEC/Default.htm

Economic Systems:  

http://econc10.bu.edu/economic_systems/economics_system_frame.htm

Money and Banking:

http://econc10.bu.edu/Ec341_money/ec341_frame.htm

Past students:

http://econc10.bu.edu/okyn/OKpers/okyn_pub_frame.htm

Czech Republic

http://econc10.bu.edu/Czech_rep/czech_rep.htm

Kyn’s Publications

http://econc10.bu.edu/okyn/OKpers/okyn_pub_frame.htm

 American education

http://econc10.bu.edu/DECAMEDU/Decline/decline.htm

free hit counters
Nutrisystem Diet Coupons