Publications  

  Plan&Market  

 

Oldřich Kýn:  Výzva Marxistické ekonomické teorii.

 

Titulní stránka

Uvod

Požehnání nebo pohroma ?

Každý člověk kalkuluje

Hospodářství za socialismu?

Má Marxismus  odpověd'?