Publications  

  Plan&Market  
Oldřich Kýn:  Výzva Marxistické ekonomické teorii.

Titulní stránka

Uvod

Ppožehnání nebo pohroma ?

Každý člověk kalkuluje

Hospodářství za socialismu?

Má Marxismus  odpověd'?